In het tijdperk van digitale transformatie wenden steeds meer bedrijven zich tot softwaregebaseerde ondersteuning. Vooral in gebieden die al worden gekenmerkt door digitalisering, worden passende oplossingen gebruikt. Maar zelfs traditioneel analoge werkterreinen kunnen vaak profiteren van het gebruik van CRM-software. Hieronder willen we daarom crm-software voor dakdekkers nader bekijken. Hiervoor moet echter eerst worden gedefinieerd wat een CRM-software eigenlijk is. 

Wat is CRM? 

Op het gebied van bedrijfssoftware komt men vaak de drie letters “CRM” tegen. Ze zijn de afkorting voor de Engelse term “Customer Relationship Management”; aan Duits klantrelatiebeheer of klantenservice. Dit is in feite de consistente oriëntatie van een bedrijf of een organisatie op haar eigen klanten. Dit gaat echter ook gepaard met de noodzaak van een systematisch ontwerp van alle klantrelatieprocessen die in het bedrijf aanwezig zijn. 

Voordelen van een CRM-systeem

Een CRM-systeem neemt de taak op zich om al deze processen digitaal in kaart te brengen. Binnen de software kunnen ze dan niet alleen worden beheerd, maar ook worden gecontroleerd en geoptimaliseerd. Daarnaast is CRM-software in staat om het personeel te ontlasten van administratieve taken. Bovenal wordt gebruik gemaakt van passende automatiseringen. Dit vermindert niet alleen het risico op fouten. Het personeel krijgt ook extra capaciteiten om meer gerichte taken op zich te nemen. Dit zorgt op zijn beurt voor gelukkigere medewerkers en efficiëntere processen. 

Daarnaast hebben moderne CRM-oplossingen meestal tal van analysefuncties waarmee klant- en procesgegevens kunnen worden geëvalueerd. Op deze manier kan CRM-software bijdragen aan het verbeteren van het begrip van de klant. Bedrijven zijn daardoor in staat om (potentiële) klanten gerichter aan te spreken en de afzetmogelijkheden nemen toe. Op deze manier kan CRM-software een belangrijke bijdrage leveren aan het succes van een bedrijf. 

Functies van een CRM-software

CRM-processen omvatten meestal meerdere afdelingen. Om deze reden volgt CRM-software ook een afdelingsoverstijgende aanpak. Het systeem is vaak verdeeld in verschillende modules. Elke module bevat op zijn beurt individuele functies die vaak nodig zijn op een specifieke afdeling of gebied van verantwoordelijkheid. De belangrijkste modules van CRM-software zijn bijvoorbeeld: 

  • marketing, 
  • sales
  • klantenservice, 
  • contactbeheer, 
  • rapportage en 
  • workflows. 

Dit is echter geenszins een volledige lijst. Uiteindelijk heeft elk bedrijf individuele eisen aan een geschikte CRM-software.  Hoe deze vereisten er in detail uitzien, hangt af van verschillende factoren. 

Locatie van een bedrijf 

Zo spelen bijvoorbeeld de locatie van een bedrijf of de landen waarin het bedrijf actief is een belangrijke rol. Ten slotte heeft elke regio andere toepasselijke wetten met betrekking tot de verwerking van klantgegevens. In de Europese Unie moest sinds de inwerkingtreding in 2018 met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht worden genomen. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming 

Een geschikte CRM-software kan bedrijven op verschillende gebieden ondersteunen bij gegevensverwerking die voldoet aan gegevensbescherming. Ook hier worden automatiseringen gebruikt, die werknemers er bijvoorbeeld aan herinneren om bepaalde gegevens na een bepaalde periode te verwijderen. 

Daarnaast zijn er nog veel meer factoren die van invloed zijn op het eisenprofiel van een onderneming. De grootte van uw eigen bedrijf is vaak van invloed op de eisen met betrekking tot het functiebereik en de prestaties van het systeem. 

De juiste CRM-software voor elke branche 

Het belang van de eigen industrie mag niet worden onderschat. Elke branche wordt gekenmerkt door specifieke processen die door het systeem in kaart moeten worden gebracht. Systemen van buiten de industrie bereiken meestal vroeg of laat hun grenzen. Om tijdrovende en kostbare aanpassingen vanaf het begin te voorkomen, moeten bedrijven daarom bij het kiezen van geschikte CRM-software rekening houden met branchegerelateerde systemen. 

Ze hebben meestal de belangrijkste functies gestandaardiseerd die nodig zijn in een bepaalde industrie. Met CRM-software voor e-commerce is het bijvoorbeeld meestal mogelijk om verschillende webshops aan het systeem te koppelen. Op deze manier kunnen belangrijke klantgegevens zonder extra handmatige inspanning rechtstreeks naar het CRM-systeem worden overgebracht. 

CRM software voor dakdekkers 

Dakdekkers hebben op hun beurt andere eisen aan een geschikt systeem. Hoewel de verbinding van een webshop waarschijnlijk verouderd is, kunnen deze bedrijven nog steeds profiteren van de link naar hun eigen website. In het tijdperk van digitale transformatie wordt het steeds noodzakelijker om je eigen online aanwezigheid te hebben. 

Via een bijbehorend contactformulier kunnen (potentiële) klanten bijvoorbeeld hier hun verzoek achterlaten; zelfs buiten kantooruren. Dit zorgt ervoor dat zoveel mogelijk geïnteresseerden in het systeem worden vastgelegd en klant kunnen worden. 

Daarnaast werken dakdekkers meestal projectmatig. Een geschikte CRM-software voor dit gebied moet daarom een projectmanagementmodule hebben om het personeel een beter overzicht te bieden. Daarnaast kunnen tal van andere processen via het systeem worden geautomatiseerd. Via een financiële boekhoudingof ERP-verbinding kunnen bijvoorbeeld aangemaakte facturen direct naar de betreffende klant worden geëxporteerd. 

Conclusie: Voordelen van branchespecifieke software 

Naast de genoemde punten kan branchespecifieke CRM-software voor dakdekkers nog veel meer voordelen met zich meebrengen. Om echter zoveel mogelijk van de potentiële voordelen over te brengen op de ondernemerspraktijk, moet bij de keuze van een systeem aandacht worden besteed aan de geschiktheid ervan voor de sector.